Anodos Συμβουλευτική Anodos Συμβουλευτική

Ενίσχυση Ανέργων για Αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η παρούσα δράση αφορά την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων. Επενδυτική προτεραιότητα του εν λόγω προγράμματος είναι η αυτοαπασχόληση, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τέλος η αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση-Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (31/8/2021).
 • Να έχουν γεννηθεί από την 31/12/1955 έως και την 1/1/1991
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά τις 1/9/2021 και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της αίτησης.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κ.Α.Δ., όπου θα διατηρηθούν καυτά την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν νέα προσθήκη Κ.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι.
 • Το επιχορηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να αναπτύσσεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (απαγορεύεται η συστέγαση)
 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται σαν μισθωτός παράλληλα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Επιδοτούνται Επιχειρηματικές δράσεις που δεν εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ..)

Τόπος Δράσης

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επενδυτικά σχέδια

Ενισχύονται Επενδυτικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800  ευρώ με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 De minimis.

Επιδότηση 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας και οι οποίες ενδεικτικά είναι:

 1. Ενοίκια Επαγγελματικού χώρου
 2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)
 4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)
 5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 6. Αποσβέσεις Παγίου Εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 7. Ασφαλιστικές Εισφορές δικαιούχου
 8. Μισθολογικό Κόστος Προσωπικού της Επιχείρησης

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι δώδεκα  (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Περισσότερα Άρθρα