Anodos Συμβουλευτική Anodos Συμβουλευτική

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η Anodos Συμβουλευτική είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα  πρότυπα.

Όλες οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιμα οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων και να παρέχουν στους καταναλωτές τους ασφαλή προς κατανάλωση προϊόντα. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρέχουν το απαραίτητο πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση για την ασφάλεια τροφίμων με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, την πρόληψη της εμφάνισης κινδύνων και της συνεχούς βελτίωσης.

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή όσο αφορά την ποιότητα τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των πολλών υγειονομικών κρίσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας την σύγχρονη εποχή εφαρμόζει μία νέα στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο τραπέζι» που στόχο έχει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα ασφαλή τρόφιμα.

Παρακάτω, ακολουθούν συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που μπορεί να σας υποστηρίξει στην σύνταξη και εφαρμογή τους η Anodos Συμβουλευτική.

 

HACCP

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του HACCP αποτελεί νομοθετική απαίτηση. Με το σύστημα HACCP προβλέπουμε τους κινδύνους που μπορούν να αναπτυχθούν για την μεταχείριση των τροφίμων. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε τα σημεία που μεγιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Τέλος, με το σύστημα HACCP μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα κρίσιμα όρια καθώς και να αναπτύξουμε διορθωτικές ενέργειες για την εφαρμογή τους.

 

ISO 22000

Το ISO 22000 αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις παραγωγής, μεταχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων  με σκοπό να διασφαλίσουν ότι παρέχουν στους πελάτες τους ασφαλή  προς κατανάλωση τρόφιμα.

Στόχος του ISO 22000 είναι να  ορίζει επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, τη συγκομιδή και παραγωγή ζωοτροφών έως τη μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο, τη μαζική εστίαση, την αποθήκευση και διανομή, καθώς επίσης και από επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετων και συστατικών .  Το  σύστημα διασφάλισης ποιότητα κατά ISO 22000 έχει ως απαιτήσεις

 • Αναγνώριση Κινδύνων
 • Έλεγχος Παραλαβών
 • Τήρηση Ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχοι των τελικών προϊόντων
 • Εφαρμογή καλών  πρακτικών GMP & GHP
 • Σωστή αναγνώριση των εμπλεκόμενων μερών
Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος ISO 22000
 • Οργάνωση Επιχείρησης
 • Ικανοποίηση πελατών
 • Τήρηση νομοθετικών απαιτήσεων
 • Ετοιμότητα-Άσκηση Ανάκλησης

 

FSCC 22000

Το FSSC 22000 αποτελεί ένα διαχειριστικό σύστημα με πολλές ομοιότητες με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2018. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, μεταποιούν και διανέμουν τρόφιμα.

Το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 έχει εγκριθεί από τον Global Food Safety Initiative (GFSI) ως ισοδύναμο πρότυπο των BRC και IFS, κάτι απολύτως λογικό εφόσον καλύπτει τις απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων.

Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος ISO 22000
 • Διεθνής Αναγνώριση (Εξαγωγές)
 • Ικανοποίηση Πελατών

 

BRC (British Retail Consortium)   

Το BRC αποτελεί ένα πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που αναπτύχθηκε το 1998 από το σύνδεσμο Λιανεμπορίων της μεγάλης Βρετανίας.  Το πρότυπο BRC διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες:

 • Για παραγωγή προϊόντων το BRC Global Standard for Food Safety
 • Εταιρείες που ασχολούνται με την αποθήκευση το BRC Global Standard for Storage and Distribution
 • Για εταιρείες που ασχολούνται με τις συσκευασίες τοBRC Global Standard for Packaging and Packaging Material

Το πρότυπο BRC ως πρότυπο ποιότητας είναι απαιτητό στη διεθνή αγορά και σχετίζεται με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Επίσης βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,  καθώς και στα τρόφιμα που προορίζονται για την τοποθέτηση τους σε super market.

Οφέλη:
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο
 • Απαιτητό σε εξαγωγές
 • Ενίσχυση εμπιστοσύνης πελατών
 • Απαραίτητο σε super market

 

ΠΡΟΤΥΠΟ IFS International Food Standard

Το πρότυπο IFS αναπτύχθηκε από την ομοσπονδία λιανικού εμπορίου της Γερμανίας (HDE), της Γαλλίας (FCD) αλλά και την αντίστοιχη της Ιταλίας  CONAD.

Στόχος του IFS είναι η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων με ενιαίες διαδικασίες ελέγχου, που χρήζουν αμοιβαίας αποδοχής με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύστημα ποιότητας υψηλής διαφάνειας διεθνώς.

Οφέλη:
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο
 • Απαιτητό σε εξαγωγές
 • Βαθμολόγηση του επιπέδου προσαρμογής της επιχείρησης έναντι των απαιτήσεων του συστήματος
 • Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Ικανοποίηση Πελατών

 

SQF

Το πρότυπο SQF είναι ένα πρότυπο διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα αυστηρό αλλά συνάμα αξιόπιστο σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το SQF διακρίνεται για την ευελιξία του καθώς παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης.

 • 1ο επίπεδο – Food Safety Fundamentals Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από τα προαπαιτούμενα προγράμματα της ασφάλειας των τροφίμων καθώς και την τήρηση των οδηγών καλών πρακτικών.
 • 2ο επίπεδο – HACCP- based Food Safety : Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από τις απαιτήσεις των Προαπαιτούμενων (1ο επίπεδο) συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου ανάλυσης επικινδυνότητας της μελέτης HACCP
 • 3ο Επίπεδο HACCP- based Food Quality: Το τρίτο επίπεδο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων με πλήρως ανεπτυγμένη την  μελέτη HACCP

Το  SQF απευθύνεται σε εταιρείες:

 • πρωτογενής παραγωγής,
 • που ανήκουν στην βιομηχανία τροφίμων,
 • αποθήκευσης και διανομής τροφίμων,
 • τυποποίησης τροφίμων
 • διαχείρισης έτοιμων γευμάτων
 • λιανεμπορίου
Οφέλη:
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο
 • Ευέλικτο ως προς την εφαρμογή του

 

Πιστοποίηση KOSHER

Η πιστοποίηση KOSHER αφορά τρόφιμα που προορίζονται για την Εβραϊκή διατροφή. Η μεθοδολογία παραγωγής, οι πρώτες ύλες καθώς και η συσκευασία του τροφίμου, ακολουθεί ειδικούς κανόνες που προέρχονται από την Βίβλο και την Εβραϊκή παράδοση.

Οφέλη:
 • Αναγνώριση από πελάτες
 • Εξαγωγές σε χώρες με έντονο Εβραϊκό Στοιχείο
 • Εξειδίκευση σε ορισμένο καταναλωτικό κοινό

 

Πιστοποίηση HALAL

Η Πιστοποίηση Halal αφορά τα προϊόντα τροφίμων τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας. Απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα υγιεινής καθώς και ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, που ξεκινάει από το αγροτεμάχιο και καταλήγει στο τραπέζι των καταναλωτών. Στην πιστοποίηση Halal όλα είναι σημαντικά, ακόμα και ο τρόπος θανάτου το ζώου που πρόκειται να οδηγηθεί στη σφαγή καθώς και η μέθοδος τυποποίησης, συσκευασίας κλπ.

Οφέλη:
 • Εξαγωγές σε πλήθος μουσουλμανικών χωρών
 • Στοχοθέτηση συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού

 

Περισσότερα Άρθρα