Anodos Συμβουλευτική Anodos Συμβουλευτική

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεωνΕνίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

Προϋπολογισμός έργων και ποσοστό ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στο 50% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες με βάση την ημερομηνία σύστασης τους:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις:οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014- 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
  • Νέες επιχειρήσεις:οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Δείτε εδώ τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ) όπως παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του οδηγού.

Βασικές προϋποθέσεις:

+ να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση,με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.

+ ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, έως 100% του προϋπολογισμού

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100% του προϋπολογισμού

3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, έως 100% του προϋπολογισμού

4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι €3.000,00 ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.

5. Προβολή – Προώθηση, μέχρι €15.000,00

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, μέχρι €20.000,00

7. Μεταφορικά μέσα, μέχρι €15.000,00

8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι €2.500,00

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς, €5.000,00 και μέχρι €2.500,00 ανά μελέτη

10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ., 40% και μέχρι €24.000,00 ως ακολούθως: €12.000,00 ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016.

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνίες Υποβολών

Οι ηλεκτρονικές υποβολέςς των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) θα πραγματοποιηθούν από 29/03/2016 έως 17/05/2016.